Chọn tỉnh thành, quận huyện để xem chính xác tồn kho
Chọn tỉnh thành, quận huyện để xem chính xác tồn kho
Lên đầu trang
CLM070 - Tương đen phở Cholimex chai pet 520g
18.500,0 ₫ 18.500,0 ₫ 18500.0 VND
CLM067 - Tương đen phở Cholimex chai pet 230g
9.500,0 ₫ 9.500,0 ₫ 9500.0 VND
CLM038 - Ớt sate Cholimex hủ thủy tinh 150g
16.500,0 ₫ 16.500,0 ₫ 16500.0 VND
CLM037 - Satế tôm Cholimex chai pet 90g
9.000,0 ₫ 9.000,0 ₫ 9000.0 VND
CLM032 - Tương cà Cholimex chai 830g
27.000,0 ₫ 27.000,0 ₫ 27000.0 VND
CLM028 - Tương cà Cholimex chai pet 270g
11.000,0 ₫ 11.000,0 ₫ 11000.0 VND
CLM003 - Tương ớt Cholimex chai pet 270g
10.000,0 ₫ 10.000,0 ₫ 10000.0 VND
CLM002 - Tương ớt Cholimex chai pet 830g
29.000,0 ₫ 29.000,0 ₫ 29000.0 VND
CLM001 - Tương ớt Cholimex chai pet 2,1kg
53.000,0 ₫ 53.000,0 ₫ 53000.0 VND
NL010 - UNI Gạo cơm niêu túi 20Kg
20.000,0 ₫ 20.000,0 ₫ 20000.0 VND
NL008 - UNI Gạo Mái Đình gói 5Kg
175.000,0 ₫ 175.000,0 ₫ 175000.0 VND
NL007 - UNI Gạo Cây Đa gói 5Kg
149.000,0 ₫ 149.000,0 ₫ 149000.0 VND
NL006 - UNI Gạo Bến Nước gói 5kg
135.000,0 ₫ 135.000,0 ₫ 135000.0 VND
NL005 - UNI Gạo Lũy Tre gói 5Kg
120.000,0 ₫ 120.000,0 ₫ 120000.0 VND
DPTT001 - Đậu phộng tỏi ớt Tài Tài 90g
7.500,0 ₫ 7.500,0 ₫ 7500.0 VND
Cà phê sữa UNI 3 lớp
20.000,0 ₫ 20.000,0 ₫ 20000.0 VND
Cacao
12.000,0 ₫ 12.000,0 ₫ 12000.0 VND
Chanh đá
12.000,0 ₫ 12.000,0 ₫ 12000.0 VND