Chọn tỉnh thành, quận huyện để xem chính xác tồn kho

CÔNG TY CỔ PHẦN ITC GROUP Phiên bản hệ thống 12.0e

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN ITC GROUP instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Customer Wallet
Customer Website Wallet.
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
Máy tính bảng POS: cửa hàng và nhà hàng
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
account_payment_letter_c200
Bản in phiếu thu chi theo thông tư 200
Cancel Stock Move
You can cancel MO with company wise configuration
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Helpdesk Management
Helpdesk
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Knowledge
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
MuK Documents
Document Management System
Approval
Route Map of Partners
Route Map of multiple selected partners
partner_vn_localization
Việt Nam Ward, District, Province in Partner
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé